sản phẩm nổi bật

sản phẩm bán chạy

Mô hình phát triển kinh tế

Thành phố Trà Vinh: Hiệu quả từ mô hình liên kết trồng hoa kiểng
Trong phát triển đô thị hóa, để tạo điều kiện cho nông dân (ND) duy trì và phát huy hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp luôn là bài toán khó cho các cấp Hội ND. Để xác định hướng đi trong phát triển sản xuất, những năm qua, Hội ND thành phố Trà Vinh đã mạnh dạn đầu tư, chuyển giao kỹ thuật giúp ND từng bước tiếp cận mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị với ngành nghề truyền thống qua mô hình “xây dựng làng nghề hoa kiểng”. Đây là mô hình đã mang lại thu nhập cao cho những nông hộ có cùng mục tiêu, sở thích với ngành nghề trồng hoa kiểng…

SÀN GIAO DỊCH TỈNH TRÀ VINH
Đang truy cập:
Tổng lượt truy cập tháng: 2515
Tổng lượt truy cập: 95582