sản phẩm nổi bật

sản phẩm bán chạy

Mô hình phát triển kinh tế

Giúp nhau làm giàu từ cây nhãn
Ngày 21/5, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Trà Vinh tổ chức hội thảo về giải pháp phát triển mô hình nuôi tôm công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao góp phần nâng cao thu nhập cho hộ gia đình, thì cây sầu riêng hiện đang được nhiều hộ dân trên địa bàn thị trấn Một Ngàn chọn trồng, nhờ đó nhiều hộ dân đã vươn lên khá giàu. Hộ Ông Lê Nguyễn Hữu Lộc đã vươn lên làm giàu từ mô hình trồng sầu riêng Ri6 cho trái sớm vụ.