Hướng dẫn doanh nghiệp

Công cụ dành cho Người bán trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh

a) Công cụ Quản lý gian hàng: hỗ trợ các doanh nghiệp quản lý hiệu quả gian hàng trực tuyến:

- Đăng ký tài khoản: Doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể có thể dễ dàng đăng ký tài khoản và tạo gian hàng trên sàn giao dịch.

- Quản lý thông tin tài khoản: Cập nhật và chỉnh sửa thông tin cá nhân, thông tin doanh nghiệp, thông tin liên hệ, tin tức.

b) Công cụ Quản lý sản phẩm:

- Thêm mới sản phẩm: Đăng tải thông tin sản phẩm bao gồm hình ảnh, mô tả, giá cả, và các thuộc tính khác.

- Chỉnh sửa sản phẩm: Cập nhật, chỉnh sửa thông tin sản phẩm đã đăng tải.

c) Công cụ Quản lý đơn hàng:

- Thông tin khách hàng: Xem thông tin khách hàng, giúp tương tác và chăm sóc khách hàng hiệu quả.

- Xử lý đơn hàng: Theo dõi danh sách các đơn hàng và quản lý trạng thái đơn hàng từ khi đặt hàng đến khi hoàn thành xử lý.

- Cập nhật trạng thái đơn hàng: Thay đổi trạng thái đơn hàng (chưa xử lý, đang xử lý, hoàn thành).

- Lịch sử đơn hàng: Xem lại lịch sử đơn hàng, theo dõi các đơn hàng đã hoàn thành.