Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh

Người mua nhập thông tin liên hệ của cá nhân để Người bán liên hệ và trao đổi về cách thức thanh toán và phương thức vận chuyển đơn hàng.

Thực hiện thanh toán đầy đủ, đúng hạn theo giá cả và phương thức thanh toán đã thỏa thuận với Người bán

Hiện tại, Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh chưa hỗ trợ chức năng thanh toán trực tuyến, nên quy trình thanh toán sẽ theo thỏa thuận giữa Người mua và Người bán trong quá trình liên hệ đặt mua hàng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh.