Chính sách vận chuyển

Chính sách dịch vụ vận chuyển, giao nhận trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh

Việc vận chuyển, xác nhận/hủy đơn hàng, giải quyết tranh chấp, khiếu nại được thực hiện theo thỏa thuận giữa Người mua với Người bán và theo quy định của pháp luật. Khi phát sinh đơn đặt hàng mua hàng hóa của Người mua, Sàn giao dịch sẽ chuyển thông tin đơn hàng cho Người bán qua mục thông báo trên Sàn giao dịch, để Người bán xác nhận đơn hàng. Sau khi đơn hàng được xác nhận, tùy theo thỏa thuận, Người bán có thể chuyển giao trực tiếp hàng hóa đến Người mua hoặc Người mua và Người bán tự thỏa thuận với nhau về đơn vị vận chuyển, thời gian vận chuyển, phí vận chuyển.

Khi phát sinh tranh chấp, khiếu nại về hàng hóa thì Người mua khiếu nại trực tiếp qua số điện thoại, email, thông tin cung cấp của Người bán hoặc qua địa chỉ email của Ban quản trị Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh: travinhtrade@gmail.com hoặc ttkcvaxttmtv@gmail.com. Ban quản trị sàn sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Người mua, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Người mua để giải quyết tranh chấp đó. Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền, Ban quản trị Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh sẽ yêu cầu Người mua đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật Việt Nam.