Quy định Người mua

Quyền và trách nhiệm của khách hàng (người mua, người sử dụng dịch vụ…) trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh

  • Quyền hạn:

-  Được đăng ký tài khoản để cập nhật thông tin, đăng các tin trên các mục Rao vặt, Chào mua - Chào bán và tiến hành đặt hàng các sản phẩm trên Sàn giao dịch;

- Được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả giá cả, phương thức thanh toán và giao hàng từ Người bán.

- Tự do lựa chọn sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu của mình và được hướng dẫn sử dụng các công cụ, tính năng phục vụ cho việc tiến hành giao dịch, quản lý giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích khác trên Sàn giao dịch

- Được bảo vệ thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và bảo mật thông tin.

- Có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax, điện thoại, thư điện tử hoặc các kênh phản ánh khác không trái pháp luật đến Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh.

  • Trách nhiệm:

- Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin quy định cho cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ trên website khi đăng ký sử dụng dịch vụ;

- Thực hiện thanh toán đầy đủ, đúng hạn theo giá cả và phương thức thanh toán đã thỏa thuận với người bán

- Tuân thủ quy định của pháp luật về mua bán hàng hóa, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi cung ứng dịch vụ trực tuyến trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh;

- Kiểm tra hàng hóa ngay khi nhận được để đảm bảo hàng hóa đúng như mô tả và không bị hư hỏng. Nếu có vấn đề, cần thông báo ngay cho người bán để được giải quyết kịp thời.

- Đảm bảo bảo mật thông tin tài khoản và không để lộ thông tin đăng nhập cho người khác. Thông báo ngay cho Ban Quản trị Sàn giao dịch nếu phát hiện bất kỳ hoạt động bất thường nào trên tài khoản của mình.

- Hợp tác với Sàn giao dịch và người bán trong quá trình giải quyết các khiếu nại, tranh chấp phát sinh từ giao dịch mua bán

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.