Người bán đảm bảo

Các quy định mà Người bán cần tuân thủ khi tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh:

  • Đăng ký tài khoản và thông tin:

- Người bán phải đăng ký tài khoản và cung cấp thông tin cá nhân, doanh nghiệp đầy đủ, chính xác và cập nhật.

- Cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác và pháp lý của các thông tin đã cung cấp.

  • Sản phẩm đăng bán:

- Chỉ được phép đăng bán những sản phẩm hợp pháp, không vi phạm pháp luật và các quy định của Nhà nước.

- Mô tả sản phẩm phải rõ ràng, chính xác, không gây hiểu lầm cho khách hàng.

- Hình ảnh sản phẩm phải trung thực, không sử dụng hình ảnh đã có bản quyền mà không có sự đồng ý.

  • Giá cả và khuyến mãi:

- Giá cả sản phẩm phải công khai, minh bạch và đúng với giá trị thực tế.

- Các chương trình khuyến mãi, giảm giá phải rõ ràng, không lừa dối khách hàng.

  • Chính sách vận chuyển và giao hàng:

- Cung cấp đầy đủ thông tin về chính sách vận chuyển, thời gian giao hàng.

- Đảm bảo giao hàng đúng hẹn, đúng sản phẩm như mô tả.

  • Chính sách đổi trả và bảo hành:

- Người bán cần có chính sách đổi trả và bảo hành rõ ràng, hợp lý.

- Cam kết thực hiện đúng chính sách này khi có yêu cầu từ khách hàng.

  • Bảo mật thông tin:

- Bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và không được phép sử dụng cho mục đích khác ngoài việc giao dịch trên sàn.

  • Trách nhiệm pháp lý:

- Người bán phải tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động kinh doanh.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các quy định này.

  • Quyền hạn và nghĩa vụ khác:

- Chấp nhận và tuân thủ các quy định, chính sách, điều khoản của sàn giao dịch.

- Hợp tác với sàn giao dịch trong việc giải quyết các tranh chấp, khiếu nại từ khách hàng.

Các quy định này giúp đảm bảo tính minh bạch, công bằng và bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên tham gia trên sàn giao dịch.