chi tiết sản phẩm

Quýt đường

Mô tả: Sản phẩm Quýt đường của HTX đang áp dụng quy trình sản xuất VietGAP, đảm bảo các bước quan trọng trong sản xuất quýt đường theo tiêu chuẩn an toàn.

Giá:

Hạn sử dụng:

Nhà cung cấp: HỘ KINH DOANH NGÔ THÀNH DƯ (SÁU DƯ)

Liên hệ: 0983 847113

Thông tin chi tiết

HỢP TÁC XÃ QUÝT ĐƯỜNG THUẬN PHÚ