chi tiết sản phẩm

Sản phẩm giá trị gia tăng 1

Mô tả: Liên hệ ngay với chúng tôi ! Cuulongseapro

Giá:

Quy cách đóng gói: Liên hệ

Hạn sử dụng:

Nhà cung cấp: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN CỬU LONG

Liên hệ: 0294 3852052 / 3852321 / 3852236 / 3853390

Thông tin chi tiết

- Địa chỉ: 36 Bạch Đằng, Phường 4, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam.

- Tel: 0294. 3852052/3852321/3852236/3853390.

- Fax: 0294. 3852078

- Skype: tan.vtfotec.office

- Email: tttan@cuulongseapro.vn