chi tiết sản phẩm

Chuối tá quạ sấy Ánh Dương

Mô tả: Sản phẩm Chuối tá quạ sấy Ánh Dương là thực phẩm ăn liền, được sản xuất hoàn toàn từ nguồn nguyên vật liệu tự nhiên tại địa phương kết hợp với những gia vị thông dụng, hoàn toàn không sử dụng thêm chất bảo quản, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Hiện nay, sản phẩm Chuối tá qua sấy Ánh Dương được phân phối chủ yếu qua các cửa hàng bán lẻ với đầu ra ổn định.

Giá:

Hạn sử dụng:

Nhà cung cấp: HỘ KINH DOANH TRẦN VĂN HẬU

Liên hệ: 0763 903929

Thông tin chi tiết

Sản phẩm Chuối tá quạ sấy Ánh Dương là thực phẩm ăn liền, được sản xuất hoàn toàn từ nguồn nguyên vật liệu tự nhiên tại địa phương kết hợp với những gia vị thông dụng, hoàn toàn không sử dụng thêm chất bảo quản, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Hiện nay, sản phẩm Chuối tá qua sấy Ánh Dương được phân phối chủ yếu qua các cửa hàng bán lẻ với đầu ra ổn định.

Trong hướng sắp tới, anh Hậu liên kết với các cơ sở du lịch nhằm đẩy mạnh theo hướng nông sản đặc sản địa phương, quảng bá tiêu dùng song song với du lịch kết hợp với đẩy mạnh trên các trang thương mại điện tử và trang mạng hội nhằm mở rộng tệp khách hàng và thị trường. Bên cạnh dòng sản phẩm Chuối tá quạ sấy truyền thống, anh Hậu cũng nghiên cứu thêm cho ra dòng chuối tá quạ sấy với hương vị khác nhau, tạo được nhiều sự lựa chọn về khẩu vị cho khách hàng, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường của sản phẩm Chuối tá quạ sấy Ánh Dương.