Biểu mẫu đăng ký

Hướng dẫn biểu mẫu Đăng ký tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh dành cho Người bán, Nhà cung cấp

- Thành viên đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ (Người bán): là các tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, thương nhân tham gia Sàn giao dịch với mục đích giới thiệu, trưng bày, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.

- Kinh phí tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh: thành viên được miễn phí tham gia Sàn giao dịch

- Hướng dẫn đăng ký tham gia:

  • Người bán có nhu cầu tham gia Sàn giao dịch đọc và tìm hiểu Quy chế hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh tại mục " Quy chế Sàn giao dịch" và tải file ở mục Biểu mẫu đăng ký "Bản đăng ký tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinhvà điền đầy đủ các thông tin;
     
  • Người bán gửi Bản đăng ký tham gia Sàn giao dịch và gửi kèm Giấy phép kinh doanh (scan màu bản chính) đến Email Ban biên tập Quản lý Sàn giao dịch: travinhtrade@gmail.com hoặc ttkcvaxttmtv@gmail.com​;
     
  • Ban biên tập Quản lý Sàn giao dịch sẽ thẩm tra thông tin trong thời gian tối đa 02 ngày, kích hoạt tài khoản và thông báo cho Người bán qua email đăng ký.