Chi tiết tin

Bể composite

Giới thiệu:

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÀ VINH

Sđt: 0294.3853205, Di động: 0988.050937 ( gặp Hồng).

Địa Chỉ: số 52 ấp Sa Bình, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh

Nhãn hiệu: TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÀ VINH

Lượt xem: 110

Ngày đăng tin: 01/12/2021

Giá liên hệ

TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRÀ VINH

Sđt: 0294.3853205, Di động: 0988.050937 ( gặp Hồng).

Địa Chỉ: số 52 ấp Sa Bình, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh