Sản phẩm nổi bật

sản phẩm bán chạy

Thông tin thị trường trong tỉnh

Tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách Khuyến công và Xúc tiến thương mại năm 2024
Tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách Khuyến công và Xúc tiến thương mại năm 2024
Cập nhật lúc 03:47 ngày 18/06/2024 - Số lần xem: 112


Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-TTKC&XTTM ngày 30/5/2024 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại về việc tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách Khuyến công và Xúc tiến thương mại năm 2024. Ngày 18/6/2024, tại Hội trường Khách sạn Cửu Long - Số 999, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách Khuyến công và Xúc tiến thương mại năm 2024.

Tham dự Hội nghị có trên 110 đại biểu là đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; các cơ sở, doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Trong cuộc Hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai các chính sách: (1) Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quy chế quản lý kinh phí và mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; (2) Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Trà Vinh; (3) Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công; Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

                                     

                               Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tập huấn chính sách Khuyến công và Xúc tiến thương mại năm 2024.

Hội nghị tập huấn nhằm phổ biến, tuyên truyền sâu rộng một số nội dung của chính sách khuyến công và xúc tiến thương mại, chính sách phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động khuyến công và xúc tiến thương mại. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ giữa ngành Công Thương với địa phương; góp phần phổ biến Chương trình, Kế hoạch khuyến công và xúc tiến thương mại đến với các cơ sở công nghiệp nông thôn trong tỉnh./.

 Tin bài:  Nguyễn Trường Vinh - Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại

Chia sẻ bài viết:        Chia sẻ Zalo Google Bookmarks 
  In bài viết