Quy định người bán

Quyền và trách nhiệm của đối tác (người bán, nhà cung cấp...) trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh

  • Quyền hạn:

- Tạo một gian hàng để cập nhật thông tin, quảng bá hàng hóa, dịch vụ và tiến hành giao dịch kinh doanh;

- Được cấp một tài khoản thành viên và mật khẩu đăng nhập khi đăng ký để sử dụng các dịch vụ, quản lý gian hàng và các giao dịch của mình trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh.

- Được hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng gian hàng, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh.

- Được hưởng các chính sách ưu đãi do Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh hay các đối tác thứ ba cung cấp trên Sàn giao dịch

- Đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax, điện thoại hoặc email đến Ban biên tập quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Trà Vinh.  

  • Trách nhiệm:

- Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn giao dịch, các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

- Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ của mình chào bán trên Sàn giao dịch; đảm bảo chất lượng hàng hóa, dịch vụ đăng bán trên Sàn giao dịch.

- Khi bổ sung, thay đổi thông tin hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên Sàn giao dịch, Người bán phải gửi thông tin đến Ban Biên tập Quản lý sàn Giao dịch để thẩm tra thông tin

- Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về cung cấp thông tin, khuyến mại, thanh toán và giao kết hợp đồng. Bảo mật và lưu trữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thông tin cho Ban Quản trị Sàn giao dịch khi phát hiện những hành vi sử dụng trái phép, vi phạm bảo mật, để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Cung cấp, cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin lên gian hàng, đặc biệt là thông tin về giá cả, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và chính sách khuyến mại. Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thì phải cung cấp thông tin số, ngày cấp và nơi cấp Giấy chứng nhận đối với hàng hóa, dịch vụ đó.

- Tự bảo quản về tài khoản và mật khẩu của mình; không được cho người khác mượn sử dụng, bán, chuyển nhượng lại tài khoản và mật khẩu. Ban Biên tập Quản lý Sàn giao dịch không chịu trách nhiệm về bất kỳ những tổn thất phát sinh nào do việc để mất thông tin gây ra.