chi tiết sản phẩm

Gạo lức

Mô tả: Gạo Lức Huyền Hội là sản phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh ATTP, với tiêu chí 3 không ( không dư lượng thuốc BVTV, không chất bảo quản, không chất tạo màu)

Giá:

Hạn sử dụng:

Nhà cung cấp: HTX dịch vụ nông nghiệp Huyền Hội

Liên hệ: 0328719168;0907027987

Thông tin chi tiết

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn vệ sinh ATTP, với tiêu chí 3 không ( không dư lượng thuốc BVTV, không chất bảo quản, không chất tạo màu)

Sản phẩm liên quan

SÀN GIAO DỊCH TỈNH TRÀ VINH
Đang truy cập:
Tổng lượt truy cập tháng: 4173
Tổng lượt truy cập: 859394