Sàn giao dịch Thương mại điện tử Trà Vinh
THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:   1
Lượt truy cập:   122130
Ngành Công Thương Trà Vinh góp sức xây dựng nông thôn mới (Ngày đăng: 23-08-2019)
Với việc hoàn thành đúng lộ trình với hiệu quả tốt 2 tiêu chí điện nông thôn (tiêu chí số 4) và hạ tầng thương mại nông thôn (tiêu chí số 7), ngành Công Thương Trà Vinh đã và đang góp sức lớn trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Huy động nguồn vốn lớn

Điện nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới khi ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng sống và sản xuất kinh doanh của người dân khu vực nông thôn. Theo đó, Sở Công Thương Trà Vinh đã phối hợp với ngành điện đề xuất các cơ chế hấp dẫn và được phân bổ nguồn vốn đầu tư cho các dự án điện.

Tính đến nay, với 21 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan đã thực hiện dự án Cải tạo đường dây dẫn điện đấu nối không an toàn cho hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn 17 xã điểm xây dựng nông thôn mới và dự án Cải tạo khắc phục hộ đấu nối không an toàn cho đối tượng nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Ngành Công Thương Trà Vinh góp sức xây dựng nông thôn mới

 

Từ nguồn vốn Trung ương và nguồn vốn huy động khác, tỉnh Trà Vinh triển khai nhiều dự án đầu tư công trình điện nông thôn với số vốn lớn, như: Công trình trạm 110kV Cầu Ngang và đường dây đấu nối, kinh phí đầu tư khoảng 64,482 tỷ đồng; công trình cấp điện cho cồn An Lộc (xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè) và cồn Phụng (xã Long Hòa, huyện Châu Thành), kinh phí khoảng 24,16 tỷ đồng; 4 công trình cấp điện nuôi tôm công nghiệp khu vực thị xã Duyên Hải (huyện Duyên Hải), kinh phí 38,9 tỷ đồng…

Về hạ tầng thương mại nông thôn, ngành Công Thương Trà Vinh cũng đã linh hoạt triển khai các chính sách, huy động được đa dạng nguồn vốn cho xây dựng cơ sở hạ tầng. Cụ thể, giai đoạn 2010-2015 đã huy động được trên 58,3 tỷ đồng xây mới, sửa chữa và nâng cấp 43 công trình chợ; giai đoạn 2016-2019 huy động trên 47 tỷ đồng, xây mới 6 chợ, nâng cấp cải tạo 24 chợ. Bên cạnh đó, Sở Công Thương Trà Vinh cũng phối hợp với các sở, ngành khác tổ chức kiểm tra, đánh giá tiêu chí số 7 tại các xã đang xây dựng nông thôn mới, nhanh chóng khắc phục những vướng mắc phát sinh.

Với nguồn lực đầu tư lớn và quyết tâm trong triển khai các dự án, công trình, tính đến hết tháng 6/2019, Trà Vinh đã có 68/85 xã đạt chuẩn tiêu chí số 4, 78/85 xã đạt chuẩn tiêu chí số 7.

Bảo đảm chất lượng dài hơi cho các tiêu chí

Theo đại diện Sở Công Thương Trà Vinh, ngành Công Thương đã có những đóng góp lớn trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Từ nay đến hết năm 2020, ngành tiếp tục phấn đấu hỗ trợ nốt những xã còn lại đạt chuẩn tiêu chí số 4 và 7; triển khai kế hoạch cho giai đoạn 2021-2030 nhằm nâng dần chất lượng tiêu chí 4,7 phấn đấu đạt tiêu chí nâng cao, tiêu chí kiểu mẫu ở một số xã trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện kế hoạch trên, Sở Công Thương Trà Vinh sẽ thường xuyên tổ chức kiểm tra các đơn vị quản lý vận hành điện trên địa bàn các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, cải tạo hệ thống điện, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn, mỹ quan. Tập trung kêu gọi chuyển đổi mô hình quản lý chợ; hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại nông thôn.

Bên cạnh đó, đại diện Sở Công Thương Trà Vinh cũng đề nghị Bộ Công Thương kiến nghị Chính phủ sớm phân bổ nguồn vốn để triển khai Chương trình cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo giai đoạn 2016-2020 để tăng thêm hộ sử dụng điện an toàn; tham mưu Chính phủ ban hành quy định cụ thể về nguồn vốn đầu tư phát triển chợ, thủ tục đầu tư xây dựng chợ, quy trình và thủ tục chuyển đổi mô hình chợ và quy định cụ thể chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực chợ.

Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ nguồn vốn cải tạo đường dây đấu nối cho các đối tượng là gia đình chính sách, nghèo, cận nghèo thuộc địa bàn các xã tái công nhận nông thôn mới; hỗ trợ kinh phí cải tạo, lắp mới khí cụ điện trong nhà đảm bảo sử dụng điện an toàn cho các hộ thuộc địa bàn các xã xây dựng nông thôn mới.

Ngành Công Thương Trà Vinh phấn đấu đến hết năm 2020, 100% số xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn tiêu chí điện nông thôn và hạ tầng thương mại nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.

 

Nguồn:  congthuong.vn

 Tin liên quan 

Đơn vị chủ quản: Sở Công thương tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ: Số 2 đường Lý Tự Trọng, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Điện thoại: (074) 3852594 - Email: sangiaodich_tmdttv@gmail.com
Số giấy phép: .............

Phát triển bởi: Trung tâm Công nghệ thông tin