Sàn giao dịch Thương mại điện tử Trà Vinh
THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP
Đang online:   1
Lượt truy cập:   133093
Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Trong quá trình hoạt động của website TMĐT www.travinhtrade.vn thì việc thu thập thông tin cá nhân phải tuân thủ các quy định của pháp luật, website TMĐT www.travinhtrade.vn có trách nhiệm áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân khách hàng. Cam kết không tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin cá nhân của khách hàng theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc buộc phải cung cấp khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Khi khách hàng giao dịch tại website TMĐT www.travinhtrade.vn, Ban biên tập website TMĐT www.travinhtrade.vn cần thu thập thông tin cơ bản của khách hàng như sau:

Đối với doanh nghiệp, thu thập những thông tin như: Tên doanh nghiệp, địa chỉ, email, điện thoại, lĩnh vực kinh doanh và loại hình kinh doanh,…

Đối với cá nhân (không phải doanh nghiệp), thu thập những thông tin như: Họ tên, địa chỉ, điện thoại, số chứng minh thư,…

- Phạm vi sử dụng thông tin

Mục đích thu thập thông tin trên là nhằm tạo sự liên lạc và kết nối liên tục của website TMĐT www.travinhtrade.vn với khách hàng và người bán. Ban biên tập website TMĐT www.travinhtrade.vn cam kết rằng tất cả các thông tin mà Ban biên tập thu thập được của khách hàng từ hệ thống website TMĐT www.travinhtrade.vn chỉ dùng vào mục đích hiển thị thông tin cho khách hàng có nhu cầu mua hoặc bán tạo thêm nhiều cơ hội giao lưu cũng như thuận tiện trong việc tham khảo, tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ.

- Thời gian lưu trữ thông tin

Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng là mãi mãi cho đến khi “người bán, người mua” không còn là thành viên của website TMĐT www.travinhtrade.vn.

- Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó

Tất cả những người có nhu cầu mua, bán, tham khảo, tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ hoặc nhà cung cấp được đăng tải trên website TMĐT www.travinhtrade.vn khi truy cập vào website TMĐT tại địa chỉ: www.travinhtrade.vn   đều có thể tiếp cận với những thông tin đó.

-  Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin 

Ban biên tập website TMĐT www.travinhtrade.vn thực hiện thu thập và quản lý thông tin tại Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh, địa chỉ: số 02, Lý Tự Trọng, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

- Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Người tiêu dùng là thành viên của website TMĐT www.travinhtrade.vn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình tại website TMĐT www.travinhtrade.vn để cập nhật thay đổi thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào.

- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 Ban biên tập website TMĐT www.travinhtrade.vn bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách:

- Sử dụng sản phẩm công nghệ để ngăn chặn truy cập máy tính trái phép

- Xóa thông tin cá nhân của “người mua, người bán” khi không còn cần thiết cho mục đích lưu trữ hồ sơ của Ban biên tập website TMĐT www.travinhtrade.vn.

- Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Ban biên tập website TMĐT travinhtrade.vn thực hiện tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng theo quy định của pháp luật.

(Trích Đề án số 02/ĐA-QLTM ngày 15/3/2017 của Sở Công thương tỉnh Trà Vinh

Đề án cung cấp dịch vụ thương mại điện tử)

 

Đơn vị chủ quản: Sở Công thương tỉnh Trà Vinh
Địa chỉ: Số 2 đường Lý Tự Trọng, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Điện thoại: (074) 3852594 - Email: sangiaodich_tmdttv@gmail.com
Số giấy phép: .............

Phát triển bởi: Trung tâm Công nghệ thông tin